Wang Zhi Hong

Amazing book design.

found— / via TWITTER